Raport bieżący nr 27/2019


Zgoda Prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji poprzez nabycie farm wiatrowych

25.07.2019

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2018 z 2 października 2018 r., Zarząd TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że 25 lipca 2019 r. otrzymał zgodę Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 24 lipca 2019 r. na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Emitenta kontroli nad spółkami operującymi farmami wiatrowymi należącymi do grupy in.ventus.

Otrzymanie zgody jest warunkiem koniecznym nabycia przez spółki zależne od Emitenta części farm wiatrowych należących do grupy in.ventus zlokalizowanych w północnej Polsce.

Jednocześnie Emitent informuje, że trwają negocjacje w zakresie nabycia farm wiatrowych należących do grupy in.ventus.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Marek Wadowski - Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Surma - Prokurent


Zobacz więcej raportów bieżących