Raport bieżący nr 28/2019


Informacja o wygaśnięciu mandatu Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.

29.07.2019

Zarząd TAURON Polska Energia S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że 29 lipca 2019 r. powziął informację o wygaśnięciu z dniem 26 lipca 2019 r. mandatu Członka Rady Nadzorczej Emitenta Pana Rafała Pawełczyka wskutek jego zgonu. Pan Rafał Pawełczyk pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta od 8 maja 2019 r.

Jednocześnie Emitent informuje, że Rada Nadzorcza działa w przewidzianym przez przepisy prawa oraz Statut Spółki składzie osobowym posiadającym pełną zdolność do podejmowania decyzji.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Urszula Wiśniewska - Dyrektor Wykonawczy ds. Prawnych


Zobacz więcej raportów bieżących