Raport bieżący nr 29/2019


Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie w sprawie Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A.

08.08.2019

Zarząd TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 8 sierpnia 2019 r. powziął informację o wydaniu w dniu 5 sierpnia 2019 r. przez Sąd Apelacyjny w Rzeszowie („Sąd”) postanowienia, w którym Sąd odroczył rozpoznanie wniosku Abener Energia S.A. o stwierdzenie wykonalności i nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie z 25 kwietnia 2019 r. („Wyrok”) w sprawie Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A.

Rozpoznanie wniosku, o którym mowa powyżej zostało odroczone przez Sąd do czasu rozpoznania skargi z 24 czerwca 2019 r. wniesionej do Sądu przez Elektrociepłownię Stalowa Wola S.A. o uchylenie Wyroku.

Informacje dotyczące Wyroku i zamiaru złożenia skargi zostały przekazane przez Emitenta w raporcie bieżącym nr 16/2019 z 2 maja 2019 r.

Emitent posiada, pośrednio poprzez spółkę zależną TAURON Wytwarzanie S.A., 50 proc. akcji w kapitale zakładowym Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Marek Wadowski - Wiceprezes Zarządu
Urszula Wiśniewska - Prokurent


Zobacz więcej raportów bieżących