Raport bieżący nr 34/2019


Uchwała Rady Nadzorczej dotycząca transakcji nabycia farm wiatrowych

02.09.2019

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2019 z 27 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia warunków transakcji nabycia pięciu farm wiatrowych należących do grupy in.ventus i wierzytelności przysługujących Hamburg Commercial Bank AG („Bank”) wobec spółek zarządzających farmami wiatrowymi („Transakcja”) Zarząd TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że 2 września 2019 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie określenia sposobu wykonywania prawa głosu (poprzez głosowanie „ZA”) na nadzwyczajnych zgromadzeniach wspólników TEC1 Sp. z o.o., TEC2 Sp. z o.o. i TEC3 Sp. z o.o. („Spółki Zależne”), w zakresie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych i podwyższenia kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w Spółkach Zależnych przez Emitenta („Uchwała”).

Na mocy Uchwały możliwe będzie podpisanie dokumentacji dotyczącej Transakcji.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Filip Grzegorczyk - Prezes Zarządu
Marek Wadowski - Wiceprezes Zarządu


Zobacz więcej raportów bieżących