Raport bieżący nr 36/2019


Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia za I półrocze 2019 r. i II kwartał 2019 r.

06.09.2019

TAURON Polska Energia S.A. („Spólka”) przekazuje wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe oraz operacyjne Grupy Kapitalowej TAURON Polska Energia S.A. („Grupa TAURON”) za I pólrocze 2019 r. i II kwartal 2019 r.

Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za:

(a) I pólrocze 2019 r.

Przychody ze sprzedazy: 10 128 mln zl
EBITDA (zysk operacyjny powiekszony o amortyzacje i odpisy na aktywa niefinansowe):
2 007 mln zl, w tym:
- EBITDA segmentu Dystrybucja: 1 337 mln zl
- EBITDA segmentu Wytwarzanie: 539 mln zl
- EBITDA segmentu Sprzedaz: 222 mln zl
- EBITDA segmentu Wydobycie: (143) mln zl
EBIT (zysk operacyjny): 787 mln zl
Zysk brutto: 674 mln zl
Zysk netto: 523 mln zl
Naklady inwestycyjne (CAPEX): 1 642 mln zl
Dlug netto na 30 czerwca 2019 r.: 8 818 mln zl
Wskaznik dlug netto/EBITDA na 30 czerwca 2019 r.: 2,77x


(b) II kwartal 2019 r.

Przychody ze sprzedazy: 4 815 mln zl
EBITDA (zysk operacyjny powiekszony o amortyzacje i odpisy na aktywa niefinansowe): 795 mln zl, w tym:
- EBITDA segmentu Dystrybucja: 656 mln zl
- EBITDA segmentu Wytwarzanie: 152 mln zl
- EBITDA segmentu Sprzedaz: 57 mln zl
- EBITDA segmentu Wydobycie: (99) mln zl
EBIT (zysk operacyjny): 59 mln zl
Zysk brutto: 19 mln zl
Wynik netto: (1) mln zl
Naklady inwestycyjne (CAPEX): 915 mln zlWybrane szacunkowe dane operacyjne za:

(a) I pólrocze 2019 r.

Dystrybucja energii elektrycznej: 26,08 TWh, w tym do odbiorców koncowych: 25,23 TWh
Produkcja energii elektrycznej brutto: 7,15 TWh
Produkcja ciepla: 6,41 PJ
Sprzedaz detaliczna energii elektrycznej: 17,03 TWh
Produkcja wegla handlowego: 2,26 mln ton
Sprzedaz wegla handlowego: 2,19 mln ton

(b) II kwartal 2019 r.

Dystrybucja energii elektrycznej: 12,54 TWh, w tym do odbiorców koncowych: 12,14 TWh
Produkcja energii elektrycznej brutto: 3,33 TWh
Produkcja ciepla: 1,66 PJ
Sprzedaz detaliczna energii elektrycznej: 8,10 TWh
Produkcja wegla handlowego: 0,99 mln ton
Sprzedaz wegla handlowego: 0,99 mln ton


Istotne czynniki majace wplyw na wyniki II kwartalu 2019 r.:

a) utworzenie odpisów z tytulu utraty wartosci rzeczowych i niematerialnych aktywów trwalych w segmencie Wydobycie w wysokosci 269 mln zl. Laczny szacunkowy wplyw na obnizenie skonsolidowanego wyniku finansowego netto wyniósl 218 mln zl. Szczególowe informacje o utworzonych odpisach zostaly przedstawione w raporcie biezacym nr 30/2019 z 19 sierpnia 2019 r.,

b) przychody finansowe z tytulu dodatnich róznic kursowych od zadluzenia denominowanego w euro, co wplynelo na zwiekszenie wyniku finansowego brutto Grupy TAURON w II kwartale 2019 r. o 42 mln zl (brak wplywu na EBITDA),

c) w II kwartale 2019 r. Grupa TAURON czesciowo wykorzystala rezerwe utworzona w 2018 r. w wysokosci 50 mln zl na kontrakty rodzace obciazenia zwiazane z dostawami energii dla odbiorców z grupy taryfowej G. O utworzeniu rezerwy Spólka informowala w raporcie biezacym nr 6/2019 z 15 marca 2019 r.

Spólka zwraca uwage, ze wyniki finansowe za I pólrocze 2019 r. nie uwzgledniaja – za wyjatkiem wyzej wspomnianego rozwiazania czesci rezerwy na kontrakty rodzace obciazenia – ewentualnego wplywu na wyniki Grupy TAURON regulacji prawnych dotyczacych ustabilizowania cen dostarczania energii elektrycznej dla odbiorców koncowych w 2019 r. Aktualnie trwaja prace majace na celu obliczenie wplywu zamrozenia cen energii w 2019 r. na wyniki finansowe Grupy TAURON.

Przedstawione powyzej wyniki finansowe maja charakter szacunkowy i moga ulec zmianie.

Ostateczne wartosci zostana przedstawione w skonsolidowanym raporcie za I pólrocze 2019 r., którego publikacje zaplanowano na 30 wrzesnia 2019 r.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Marek Wadowski - Wiceprezes Zarządu
Oliwia Tokarczyk - Prokurent


Zobacz więcej raportów bieżących