Raport bieżący nr 37/2019


Aktualizacja informacji dotyczących budowy bloku energetycznego w Elektrowni Jaworzno III

17.09.2019

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2017 z 1 marca 2017 r. Zarząd TAURON Polska Energia S.A. („Emitent") informuje, że 17 września 2019 r. Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o., spółka zależna od Emitenta, otrzymała wniosek konsorcjum RAFAKO S.A. - MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. („Konsorcjum”) stanowiący zaproszenie do negocjacji w sprawie rozszerzenia zakresu prac określonych w umowie na budowę bloku energetycznego o mocy 910 MWe na parametry nadkrytyczne („Blok”) w Elektrowni Jaworzno III - Elektrownia II („Umowa”).

Konsorcjum zaproponowało wykonanie dodatkowych prac, które pozytywnie wpłyną na parametry techniczno-środowiskowe Bloku oraz umożliwią rozszerzenie tzw. pola paliwowego Bloku (dopuszczenie szerszego asortymentu węgla), co pozwoli optymalizować koszty produkcji energii elektrycznej. W ocenie Konsorcjum prace dodatkowe przyniosą Grupie Kapitałowej Emitenta wymierne korzyści finansowe i eksploatacyjne. Konsorcjum wskazuje, że zgoda Emitenta na ewentualne rozszerzenie zakresu prac może mieć wpływ na harmonogram realizacji budowy Bloku i wartość Umowy.

W związku z powyższym Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o. przystąpi do negocjacji propozycji przedstawionych przez Konsorcjum.

Emitent poinformuje odrębnym raportem o ich wynikach oraz ewentualnym wpływie na warunki określone w Umowie.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jarosław Broda - Wiceprezes Zarządu
Dariusz Niemiec - Prokurent


Zobacz więcej raportów bieżących