Raport bieżący nr 46/2019


Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

21.11.2019

TAURON Polska Energia S.A. („Spółka") informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 21 listopada 2019 r. podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wznowienie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nastąpi 6 grudnia 2019 r. o godzinie 10.00 w Katowicach w sali konferencyjnej hotelu Novotel Katowice Centrum przy al. Roździeńskiego 16.


Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Urszula Wiśniewska - Dyrektor Wykonawczy ds. Prawnych


Zobacz więcej raportów bieżących