Raport bieżący nr 49/2019


Decyzja o dopuszczeniu oferentów do badania due diligence spółki TAURON Ciepło Sp. z o.o.

22.11.2019

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2019 z 27 maja 2019 r. Zarząd TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że 22 listopada 2019 r. podjął decyzję o dopuszczeniu oferentów do badania due diligence spółki TAURON Ciepło Sp. z o.o. („TAURON Ciepło”), które może zakończyć się złożeniem ofert wiążących. Decyzja ta została podjęta m.in. na podstawie otrzymanych wstępnych, niewiążących ofert nabycia TAURON Ciepło („Transakcja”).

Zawarcie ewentualnej Transakcji będzie wymagało w szczególności uzyskania stosownych zgód korporacyjnych oraz zgód instytucji finansujących działalność Grupy Kapitałowej Emitenta. Emitent dopuszcza możliwość anulowania procesu zmierzającego do zawarcia Transakcji.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Filip Grzegorczyk - Prezes Zarządu
Marek Wadowski - Wiceprezes Zarządu


Zobacz więcej raportów bieżących