Ostrzeżenie

17 grudnia 2019 Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził Taryfę TAURON Sprzedaż. Nowa Taryfa z nowymi cenami obowiązuje od 1 stycznia 2020. Pozostałe elementy cenników są bez zmian. 19 grudnia 2019 Zarząd Tauron Sprzedaż GZE sp. z o.o. zatwierdził Taryfę dla energii elektrycznej dla odbiorców grup taryfowych G11, G12, G12w, G13. Nowa taryfa z nowymi cenami będzie obowiązywała od 1 lutego 2020. Pozostałe elementy cenników są bez zmian.

Dowiedz się więcej

Raport bieżący nr 49/2019


Decyzja o dopuszczeniu oferentów do badania due diligence spółki TAURON Ciepło Sp. z o.o.

22.11.2019

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2019 z 27 maja 2019 r. Zarząd TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że 22 listopada 2019 r. podjął decyzję o dopuszczeniu oferentów do badania due diligence spółki TAURON Ciepło Sp. z o.o. („TAURON Ciepło”), które może zakończyć się złożeniem ofert wiążących. Decyzja ta została podjęta m.in. na podstawie otrzymanych wstępnych, niewiążących ofert nabycia TAURON Ciepło („Transakcja”).

Zawarcie ewentualnej Transakcji będzie wymagało w szczególności uzyskania stosownych zgód korporacyjnych oraz zgód instytucji finansujących działalność Grupy Kapitałowej Emitenta. Emitent dopuszcza możliwość anulowania procesu zmierzającego do zawarcia Transakcji.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Filip Grzegorczyk - Prezes Zarządu
Marek Wadowski - Wiceprezes Zarządu


Zobacz więcej raportów bieżących