Ostrzeżenie

17 grudnia 2019 Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził Taryfę TAURON Sprzedaż. Nowa Taryfa z nowymi cenami obowiązuje od 1 stycznia 2020. Pozostałe elementy cenników są bez zmian. 19 grudnia 2019 Zarząd Tauron Sprzedaż GZE sp. z o.o. zatwierdził Taryfę dla energii elektrycznej dla odbiorców grup taryfowych G11, G12, G12w, G13. Nowa taryfa z nowymi cenami będzie obowiązywała od 1 lutego 2020. Pozostałe elementy cenników są bez zmian.

Dowiedz się więcej

Raport bieżący nr 53/2019


Decyzja o zakończeniu procesu poszukiwania potencjalnego inwestora zainteresowanego nabyciem ZG Janina

10.12.2019

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2019 z 27 maja 2019 r. TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że w ramach rynkowej weryfikacji potencjalnego zbycia Zakładu Górniczego Janina („ZG Janina”) należącego do TAURON Wydobycie S.A., spółki w 100 proc. zależnej od Emitenta, Zarząd Emitenta 10 grudnia 2019 r. podjął decyzję o zakończeniu trwającego od maja 2019 r. procesu poszukiwania potencjalnego inwestora zainteresowanego nabyciem ZG Janina z powodu nieotrzymania w wyznaczonym terminie ofert zakupu.

Jednocześnie Emitent informuje, że będzie prowadził prace o charakterze koncepcyjno-analitycznym, których efektem powinna być realizacja kierunku strategicznego mającego na celu uelastycznienie portfela aktywów Grupy Kapitałowej Emitenta poprzez dostosowanie aktywów górniczych do planowanego zapotrzebowania Grupy Kapitałowej Emitenta na paliwo.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Marek Wadowski - Wiceprezes Zarządu
Urszula Wiśniewska - Prokurent


Zobacz więcej raportów bieżących