Raport bieżący nr 53/2019


Decyzja o zakończeniu procesu poszukiwania potencjalnego inwestora zainteresowanego nabyciem ZG Janina

10.12.2019

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2019 z 27 maja 2019 r. TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że w ramach rynkowej weryfikacji potencjalnego zbycia Zakładu Górniczego Janina („ZG Janina”) należącego do TAURON Wydobycie S.A., spółki w 100 proc. zależnej od Emitenta, Zarząd Emitenta 10 grudnia 2019 r. podjął decyzję o zakończeniu trwającego od maja 2019 r. procesu poszukiwania potencjalnego inwestora zainteresowanego nabyciem ZG Janina z powodu nieotrzymania w wyznaczonym terminie ofert zakupu.

Jednocześnie Emitent informuje, że będzie prowadził prace o charakterze koncepcyjno-analitycznym, których efektem powinna być realizacja kierunku strategicznego mającego na celu uelastycznienie portfela aktywów Grupy Kapitałowej Emitenta poprzez dostosowanie aktywów górniczych do planowanego zapotrzebowania Grupy Kapitałowej Emitenta na paliwo.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Marek Wadowski - Wiceprezes Zarządu
Urszula Wiśniewska - Prokurent


Zobacz więcej raportów bieżących