Raport bieżący nr 57/2019


Aktualizacja informacji dotyczących budowy bloku energetycznego w Elektrowni Jaworzno III

19.12.2019

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 40/2019 z 17 października 2019 r. TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że 19 grudnia 2019 r. spółka Nowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z o.o., spółka zależna od Emitenta („NJGT”) i konsorcjum RAFAKO S.A. - MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. („Konsorcjum”) podpisali aneks do umowy na budowę bloku energetycznego o mocy 910 MWe na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III - Elektrownia II („Umowa”).

Kluczowe zmiany Umowy wynikające z podpisanego aneksu zostały zaprezentowane w raporcie bieżącym nr 40/2019 z 17 października 2019 r.

Emitent posiada 84,76 proc. głosów i udziałów w NJGT.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jarosław Broda - Wiceprezes Zarządu
Marek Wadowski - Wiceprezes Zarządu


Zobacz więcej raportów bieżących