Raport bieżący nr 2/2020


Aktualizacja informacji dotyczących budowy bloku energetycznego w Jaworznie

30.01.2020

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 57/2019 z 19 grudnia 2019 r. TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że 30 stycznia 2020 r. otrzymał od spółki Nowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z o.o. („NJGT”) informację o zmianie terminu oddania do eksploatacji bloku energetycznego o mocy 910 MWe na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III - Elektrownia II („Blok”).

Wykonawca Bloku, tj. Konsorcjum RAFAKO S.A. - MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. („Konsorcjum”) poinformował NJGT, że Blok osiągnie gotowość do przejęcia do eksploatacji 4 lutego 2020 r. Biorąc pod uwagę otrzymaną od Konsorcjum informację, NJGT przeprowadziło wewnętrzną analizę wykonalności harmonogramu budowy Bloku. Uwzględniając dotychczasowy przebieg testów technicznych i ruchu próbnego Bloku, NJGT ocenia, że oddanie Bloku do eksploatacji powinno nastąpić do 15 lutego 2020 r.

Emitent posiada 84,76 proc. głosów i udziałów w NJGT.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Marek Wadowski - Wiceprezes Zarządu
Dariusz Niemiec - Prokurent


Zobacz więcej raportów bieżących