Raport bieżący nr 4/2020


Aktualizacja informacji dotyczących budowy bloku energetycznego w Jaworznie

13.02.2020

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2020 z 30 stycznia 2020 r. TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) powziął informację o wpłynięciu w dniu 13 lutego 2020 r. do spółki Nowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z o.o. („NJGT”) pisma ze spółki E003B7 sp. z o.o. (spółka zależna RAFAKO S.A., „E003B7”), w którym E003B7 w szczególności wskazała, że podczas ostatniej fazy testów bloku energetycznego o mocy 910 MWe na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III - Elektrownia II („Blok”) doszło do uszkodzenia jednego z elementów kotła. W rezultacie nie będzie możliwe oddanie Bloku do eksploatacji w terminie wskazanym w raporcie nr 2/2020.

Aktualnie trwają prace zespołu składającego się z przedstawicieli wykonawcy oraz NJGT w celu ustalenia zakresu prac i czasu niezbędnego do wymiany uszkodzonych elementów.

O ustaleniu nowego przewidywanego terminu oddania Bloku do eksploatacji Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jarosław Broda - Wiceprezes Zarządu
Dariusz Niemiec - Prokurent


Zobacz więcej raportów bieżących