Raport bieżący nr 7/2020


Aktualizacja informacji dotyczących budowy bloku energetycznego w Jaworznie

06.03.2020

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2020 z 13 lutego 2020 r. TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że 6 marca 2020 r. spółka Nowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z o.o. („NJGT”) otrzymała informację od RAFAKO S.A. dotyczącą szacowanego terminu oddania bloku energetycznego o mocy 910 MWe w Jaworznie („Blok”) do eksploatacji.

Konsorcjum RAFAKO S.A. - MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. będące wykonawcą Bloku, projektantem kotła oraz podmiotem odpowiedzialnym za uruchomienie kotła szacuje, że oddanie Bloku do eksploatacji powinno nastąpić do 31 lipca 2020 r.

Emitent posiada 84,76 proc. głosów i udziałów w NJGT.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jarosław Broda - Wiceprezes Zarządu
Dariusz Niemiec - Prokurent


Zobacz więcej raportów bieżących