Raport bieżący nr 19/2020


Aktualizacja informacji dotyczących budowy bloku energetycznego w Jaworznie

04.05.2020

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 4/2020 z 13 lutego 2020 r. oraz nr 7/2020 z 6 marca 2020 r. TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że 4 maja 2020 r. spółka Nowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z o.o. („NJGT”), konsorcjum RAFAKO S.A. - MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. („Konsorcjum”) oraz E003B7 sp. z o.o. („SPV”) podpisały Porozumienie („Porozumienie”) związane z realizacją umowy na budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW w Jaworznie („Blok”).

Zgodnie z Porozumieniem, NJGT, Konsorcjum oraz SPV ustaliły przyczyny uszkodzenia jednego z elementów kotła, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 4/2020 z 13 lutego 2020 r. Zgodnie z wnioskami przedstawionymi przez komisję awaryjną składającą się z przedstawicieli NJGT, Konsorcjum oraz SPV awaria była następstwem niekorzystnego splotu zjawisk podczas rozruchu Bloku. Każde z tych zjawisk występujące pojedynczo nie mogło doprowadzić do wystąpienia awarii. Ponadto komisja awaryjna uzgodniła sposób naprawy uszkodzonych elementów kotła, który pozwoli na uniknięcie podobnych awarii w przyszłości.

W ramach Porozumienia ustalono także harmonogram działań uwzględniający procedury zabezpieczające przed ryzykiem ponownego wystąpienia awarii oraz procedury strojenia i prac rozruchowych Bloku. Konsorcjum oraz SPV niezwłocznie przystąpią do realizacji prac przewidzianych w ustalonym harmonogramie oraz do realizacji ustaleń komisji awaryjnej.

Konsorcjum szacuje, że oddanie bloku do eksploatacji nastąpi do 15 listopada 2020 r. Termin ten uwzględnia dodatkowy czas niezbędny do usunięcia skutków awarii, o której mowa powyżej.

Zaawansowanie projektu na dzień przekazania niniejszego raportu bieżącego wynosi ponad 98 proc.

Emitent posiada 84,76 proc. głosów i udziałów w NJGT.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jarosław Broda - Wiceprezes Zarządu
Dariusz Niemiec - Prokurent


Zobacz więcej raportów bieżących