Raport bieżący nr 20/2020


Weryfikacja ocen ratingowych przyznanych przez agencję Fitch Ratings

21.05.2020

TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że 21 maja 2020 r. agencja Fitch Ratings („Fitch") zweryfikowała oceny ratingowe przyznane Emitentowi w taki sposób, że wybrane oceny ratingowe zostały potwierdzone na niezmienionym poziomie, a niektóre oceny zostały obniżone. Emitent poniżej prezentuje zakres zmian ocen ratingowych:

1. Długoterminowe ratingi w walucie krajowej i zagranicznej zostały obniżone do „BBB-” z „BBB”, perspektywa stabilna,
2. Krótkoterminowe ratingi w walucie krajowej i zagranicznej zostały potwierdzone na poziomie „F3”,
3. Krajowy rating długoterminowy został obniżony do „A(pol)” z „A+(pol)”, perspektywa stabilna,
4. Rating niezabezpieczonego i niepodporządkowanego zadłużenia w walucie zagranicznej dla euroobligacji w kwocie 500 mln euro został obniżony do „BBB-” z „BBB”,
5. Rating obligacji hybrydowych w kwocie 190 mln euro (Europejski Bank Inwestycyjny - „EBI”) został obniżony do „BB” z „BB+”,
6. Rating obligacji hybrydowych w kwocie 750 mln złotych (EBI) został obniżony do „BB” z „BB+”,
7. Rating programu emisji obligacji hybrydowych oraz emisji obligacji hybrydowych w kwocie 400 mln zł (Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.) został obniżony do „BB” z „BB+”, zaś rating krajowy tego samego programu i obligacji został obniżony do „BBB(pol)” z „BBB+(pol)”.

Raport Fitch jest dostępny na stronie internetowej: www.fitchratings.com.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Marek Wadowski - Wiceprezes Zarządu
Dariusz Niemiec - Prokurent


Zobacz więcej raportów bieżących