Raport bieżący nr 33/2020


Odpowiedzi na pytania pełnomocnika akcjonariusza TAURON Polska Energia S.A. zadane podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 15 lipca 2020 r.

22.07.2020

TAURON Polska Energia S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje informacje udzielone pełnomocnikowi akcjonariusza w dniu dzisiejszym na piśmie w trybie art. 428 §5 Kodeksu spółek handlowych w związku z pytaniami zadanymi podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 15 lipca 2020 r.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Marek Wadowski - Wiceprezes Zarządu
Dariusz Niemiec - Prokurent


Zobacz więcej raportów bieżących