Raport bieżący nr 34/2020


Przedłużenie okresu wyłączności negocjacyjnej

28.07.2020

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2020 z 16 czerwca 2020 r. Zarząd TAURON Polska Energia S.A. informuje, że 28 lipca 2020 r. podjął decyzję o przedłużeniu o osiem tygodni okresu wyłączności negocjacyjnej przyznanej Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu S.A. w procesie sprzedaży udziałów w spółce TAURON Ciepło Sp. z o.o.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Marek Wadowski - Wiceprezes Zarządu
Dariusz Niemiec - Prokurent


Zobacz więcej raportów bieżących