Raport bieżący nr 42/2020


Kolejne przedłużenie okresu wyłączności negocjacyjnej

22.09.2020

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 24/2020 z 16 czerwca 2020 r. oraz nr 34/2020 z 28 lipca 2020 r. Zarząd TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że 22 września 2020 r. podjął decyzję o przedłużeniu do 30 listopada 2020 r. okresu wyłączności negocjacyjnej przyznanej Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu S.A. w procesie sprzedaży udziałów w spółce TAURON Ciepło Sp. z o.o. („Transakcja”).

Jednocześnie Emitent zwraca uwagę, że zawarcie ewentualnej Transakcji będzie wymagało w szczególności uzyskania stosownych zgód korporacyjnych oraz zgód instytucji finansujących działalność Grupy Kapitałowej Emitenta.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Wojciech Ignacok - Prezes Zarządu
Jerzy Topolski - Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem


Zobacz więcej raportów bieżących