Raport bieżący nr 2/2021


Zakończenie negocjacji w procesie sprzedaży udziałów w spółce TAURON Ciepło Sp. z o.o.

29.01.2021

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 24/2020 z 16 czerwca 2020 r., nr 34/2020 z 28 lipca 2020 r., nr 42/2020 z 22 września 2020 r. oraz nr 54/2020 z 30 listopada 2020 r. dotyczących procesu sprzedaży przez TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) 100 proc. udziałów w spółce TAURON Ciepło Sp. z o.o. („TAURON Ciepło”), Zarząd Emitenta informuje, że spółka Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. („Oferent”) w piśmie z 29 stycznia 2021 r. wyraziła wolę niekontynuowania negocjacji zmierzających do nabycia przez Oferenta udziałów w spółce TAURON Ciepło.

W związku z niedojściem transakcji do skutku Zarząd Emitenta podjął decyzję o rozpoczęciu analiz dotyczących Obszaru Ciepło z uwzględnieniem prognozowanych zmian w otoczeniu zewnętrznym, w tym regulacyjnym i rynkowym oraz uwzględniających perspektywy polskiego sektora ciepłowniczego, które mogą mieć wpływ na dalsze decyzje dotyczące sprzedaży udziałów w spółce TAURON Ciepło lub pozostawienia TAURON Ciepło w Grupie Emitenta.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Marek Wadowski - Wiceprezes Zarządu ds. Finansów
Jerzy Topolski - Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem


Zobacz więcej raportów bieżących