Raport bieżący nr 7/2021


Analizy w zakresie uczestnictwa w procesie nabycia wybranych aktywów Grupy ČEZ

10.03.2021

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2021 z 29 stycznia 2021 r. TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że 10 marca 2021 r. Zarząd Emitenta podjął decyzję o rozszerzeniu analiz dotyczących Obszaru Ciepło o opcję potencjalnego przejęcia wybranych aktywów Grupy ČEZ w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem ČEZ Chorzów.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Marek Wadowski - Wiceprezes Zarządu ds. Finansów, p.o. Prezesa Zarządu
Jerzy Topolski - Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem


Zobacz więcej raportów bieżących