Raport bieżący nr 25/2021


Zakończenie analiz w zakresie uczestnictwa w procesie nabycia wybranych aktywów Grupy ČEZ

01.07.2021

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2021 z 10 marca 2021 r. TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że w ramach Grupy Emitenta zakończone zostały analizy dotyczące Obszaru Ciepło w zakresie przejęcia wybranych aktywów Grupy ČEZ w Polsce.

W związku z powyższym Zarząd Emitenta 1 lipca 2021 r. podjął decyzję o tym, że Grupa Emitenta nie będzie kontynuowała udziału w procesie nabycia wybranych aktywów Grupy ČEZ w Polsce, w tym ČEZ Chorzów.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Paweł Strączyński - Prezes Zarządu
Jerzy Topolski - Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem


Zobacz więcej raportów bieżących