Ostrzeżenie

UWAGA, informujemy, że cyberprzestępcy podszywając się pod Grupę TAURON, wykorzystują naszą markę w celach wyłudzania pieniędzy.

Dowiedz się więcej

Raport bieżący nr 40/2021


Aktualizacja informacji dotyczącej generalnego wykonawcy bloku o mocy 910 MW w Jaworznie

06.10.2021

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2021 z 8 września 2021 r. TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że 6 października 2021 r. spółka Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o. („NJGT”, spółka zależna od Emitenta) podpisała, jako pasywny uczestnik, list intencyjny („List intencyjny”) dotyczący woli podjęcia prac związanych z ustaleniem możliwości prawnych i faktycznych oraz warunków utworzenia konsorcjum w celu nabycia akcji spółki RAFAKO S.A. („Transakcja”).

Spółka NJGT będzie pasywnym uczestnikiem potencjalnego konsorcjum. Pozostałe strony Listu intencyjnego, tj. Polimex Mostostal S.A. oraz Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych są zainteresowane rozważeniem możliwości nabycia akcji RAFAKO S.A.

Emitent informuje, że spółka NJGT nie jest zainteresowana nabyciem akcji spółki RAFAKO S.A. Spółka NJGT wyraża jedynie wolę wsparcia prac związanych z potencjalną Transakcją.

Strony Listu intencyjnego wyraziły także wolę ustalenia zasad ewentualnego udostępnienia spółce NJGT wyników badania due diligence spółki RAFAKO S.A. w zakresie niezbędnym dla oceny zasobów spółki RAFAKO S.A. wystarczających dla realizacji ich zobowiązań wynikających z kontraktu na budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW w Jaworznie oraz współpracy z interesariuszami spółki RAFAKO S.A., w tym z bankami finansującymi i innymi wierzycielami.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Patryk Demski - Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju
Jerzy Topolski - Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem


Zobacz więcej raportów bieżących