Raport bieżący nr 44/2021


Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia za 9 miesięcy 2021 r. i III kwartał 2021 r.

05.11.2021

TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) przekazuje wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe oraz operacyjne Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. („Grupa TAURON”, „Grupa”) za 9 miesięcy 2021 r. i III kwartał 2021 r.

Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za:

(a) 9 miesięcy 2021 r.

Przychody ze sprzedaży: 17 856 mln zł
EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe):
3 705 mln zł, w tym:
- EBITDA segmentu Dystrybucja: 2 251 mln zł
- EBITDA segmentu Odnawialne Źródła Energii (OZE): 250 mln zł
- EBITDA segmentu Wytwarzanie: 1 318 mln zł
- EBITDA segmentu Sprzedaż: (23) mln zł
- EBITDA segmentu Wydobycie: (174) mln zł

EBIT (zysk operacyjny): 1 010 mln zł
Ujemne różnice kursowe głównie od zadłużenia denominowanego w euro: (13) mln zł
Zysk brutto: 773 mln zł
Zysk netto: 484 mln zł

Nakłady inwestycyjne (CAPEX): 1 963 mln zł
Dług netto na 30 września 2021 r.: 8 905 mln zł
Wskaźnik dług netto/EBITDA na 30 września 2021 r.: 1,97x

(b) III kwartał 2021 r.

Przychody ze sprzedaży: 5 990 mln zł
EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe):
787 mln zł, w tym:
- EBITDA segmentu Dystrybucja: 732 mln zł
- EBITDA segmentu Odnawialne Źródła Energii (OZE): 83 mln zł
- EBITDA segmentu Wytwarzanie: 310 mln zł
- EBITDA segmentu Sprzedaż: (260) mln zł
- EBITDA segmentu Wydobycie: (129) mln zł

EBIT (zysk operacyjny): 279 mln zł
Ujemne różnice kursowe głównie od zadłużenia denominowanego w euro: (101) mln zł
Zysk brutto: 176 mln zł
Zysk netto: 102 mln zł

Nakłady inwestycyjne (CAPEX): 676 mln złWybrane szacunkowe dane operacyjne za:

(a) 9 miesięcy 2021 r.

Dystrybucja energii elektrycznej: 40,06 TWh, w tym do odbiorców końcowych: 38,67 TWh
Produkcja energii elektrycznej brutto: 11,38 TWh, w tym z OZE: 1,23 TWh
Produkcja ciepła: 8,01 PJ
Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 24,52 TWh
Produkcja węgla handlowego 3,70 mln ton
Sprzedaż węgla handlowego: 3,99 mln ton


(b) III kwartał 2021 r.

Dystrybucja energii elektrycznej: 13,30 TWh, w tym do odbiorców końcowych: 12,73 TWh
Produkcja energii elektrycznej brutto: 3,64 TWh, w tym z OZE: 0,34 TWh
Produkcja ciepła: 0,79 PJ
Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 7,89 TWh
Produkcja węgla handlowego: 1,00 mln ton
Sprzedaż węgla handlowego: 1,64 mln ton

Przedstawione powyżej wyniki finansowe mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za III kwartał 2021 r., którego publikację zaplanowano na 17 listopada 2021 r.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Krzysztof Surma - Wiceprezes Zarządu ds. Finansów
Patryk Demski - Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju


Zobacz więcej raportów bieżących