Raport bieżący nr 50/2021


Decyzja dotycząca pozostawienia TAURON Ciepło Sp. z o.o. w strukturach Grupy Kapitałowej Emitenta

22.12.2021

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2021 z 29 stycznia 2021 r. w sprawie zakończenia negocjacji w procesie sprzedaży przez TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) 100 proc. udziałów w spółce TAURON Ciepło Sp. z o.o. („TAURON Ciepło”), Zarząd Emitenta informuje, że po przeprowadzeniu rynkowej weryfikacji możliwości zbycia TAURON Ciepło oraz uwzględnieniu aktualnych perspektyw rozwoju krajowego sektora ciepłowniczego, w dniu 22 grudnia 2021 r. podjął decyzję o pozostawieniu TAURON Ciepło w strukturach Grupy Kapitałowej Emitenta.

Przeprowadzone analizy wykazały, iż w świetle zaostrzającej się polityki dekarbonizacyjnej Unii Europejskiej najkorzystniejszym scenariuszem dalszego rozwoju spółki TAURON Ciepło jest konwersja źródeł wytwórczych z paliwa węglowego na gazowe, co zwiększy elastyczność pracy systemu ciepłowniczego, poprawi dostępność oferty ciepłej wody, całorocznego ogrzewania, a docelowo także chłodu sieciowego. Zakłada się, że w perspektywie 2030 r. gaz ziemny stanie się dla TAURON Ciepło paliwem podstawowym, a sama spółka, dzięki dalszemu rozwojowi sieci ciepłowniczej, będzie umacniać pozycję lidera dostawcy ciepła sieciowego na obszarze metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej, będąc jednocześnie źródłem stabilnych, regulowanych przychodów generowanych w ramach Grupy Kapitałowej Emitenta.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jerzy Topolski - Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem
Krzysztof Surma - Wiceprezes Zarządu ds. Finansów


Zobacz więcej raportów bieżących