Raport bieżący nr 9/2022


Rekomendacja Zarządu TAURON Polska Energia S.A. dotycząca niewypłacania dywidendy z zysku za 2021 r.

29.03.2022

Zarząd TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że 29 marca 2022 r. podjął decyzję o rekomendowaniu niewypłacania dywidendy z zysku netto za 2021 r. akcjonariuszom Emitenta („Decyzja”) i przeznaczenia w całości zysku netto w kwocie 259 887 168,39 zł na zasilenie kapitału zapasowego Emitenta.

Decyzja jest zgodna z obowiązującą polityką dywidendową Emitenta, a przy jej podejmowaniu Zarząd Emitenta uwzględnił przede wszystkim bieżącą sytuację rynkową oraz program inwestycyjny Grupy Kapitałowej Emitenta, w którym założono ponoszenie w kolejnych latach znaczących wydatków inwestycyjnych, w szczególności w Obszarze Dystrybucji oraz Obszarze Odnawialnych Źródeł Energii.

Przeznaczenie wypracowanego w 2021 r. zysku netto na realizację inwestycji Grupy Kapitałowej Emitenta przyczyni się do obniżenia zapotrzebowania na finansowanie pozyskiwane od instytucji finansowych i tym samym pozytywnie wpłynie na poziom wskaźnika zadłużenia.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Artur Michałowski - pełniący obowiązki Prezesa Zarządu, Wiceprezes Zarządu ds. Handlu
Krzysztof Surma - Wiceprezes Zarządu ds. Finansów


Zobacz więcej raportów bieżących