Raport bieżący nr 21/2022


Treść uchwał poddanych pod głosowanie podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A.

24.05.2022

Zał do UZWZ nr 31 - Polityka Wynagrodzeń TPE.pdfZał do UZWZ nr 31 - Polityka Wynagrodzeń TPE.pdf Załącznik do Uchwały ZWZ nr 31 - Polityka wynagrodzeń

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Andrzej Prucnal - Dyrektor Wykonawczy ds. Organów Spółki


Zobacz więcej raportów bieżących