Raport bieżący nr 24/2022


Podjęcie decyzji o nabyciu spółki celowej z prawem do projektu budowy farmy wiatrowej

07.06.2022

Zarząd TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że 7 czerwca 2022 r. wyraził zgodę na nabycie przez spółkę TAURON Zielona Energia sp. z o.o. („TAURON Zielona Energia”, podmiot w 100 proc. zależny od Emitenta) 100% udziałów w spółce celowej („Spółka”) posiadającej prawa do projektu budowy farmy wiatrowej o mocy ok. 60 MW zlokalizowanej w północno-zachodniej części Polski („Farma wiatrowa”).

Emitent informuje, że projekt budowy Farmy wiatrowej jest w fazie gotowości do budowy.

Spółka – zgodnie z przyjętymi założeniami – zakończy realizację Farmy wiatrowej do końca 2024 r. Emitent szacuje, że łączne nakłady inwestycyjne związane z nabyciem oraz realizacją tej inwestycji osiągną poziom ok. 500 mln zł.

Podpisanie finalnej dokumentacji nabycia udziałów Spółki odbędzie się w najbliższych tygodniach. W przypadku, gdyby nie doszło do finalizacji transakcji Emitent poinformuje o tym fakcie odrębnym raportem bieżącym.

Zakup Spółki posiadającej prawa do projektu budowy farmy wiatrowej o mocy ok. 60 MW stanowi istotny krok w realizacji przez Grupę Emitenta kierunków strategicznych na lata 2016-2025 w obszarze rozwoju odnawialnych źródeł energii.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Paweł Szczeszek - Prezes Zarządu
Jerzy Topolski - Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem


Zobacz więcej raportów bieżących