Raport bieżący nr 26/2022


Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. zwołanego na 13 lipca 2022 r.

17.06.2022

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2022 z 17 czerwca 2022 r. TAURON Polska Energia S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 13 lipca 2022 r. na godz. 12:00, w hotelu Novotel Katowice Centrum w Katowicach przy al. Roździeńskiego 16 (sala konferencyjna – parter).

Wyżej wymienione projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.


Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2) i 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Paweł Szczeszek - Prezes Zarządu
Jerzy Topolski - Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem


Zobacz więcej raportów bieżących