Raport bieżący nr 35/2022


Informacja dotycząca bloku o mocy 910 MW w Jaworznie

13.08.2022

TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że 13 sierpnia 2022 r. otrzymał od spółki Nowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z o.o. („NJGT”) informację, iż w trakcie prowadzonych obecnie prac mających na celu oczyszczenie kotła oraz odżużlacza na bloku o mocy 910 MW w Jaworznie („Blok”), zidentyfikowano w dniu dzisiejszym konieczność przeprowadzenia prac dodatkowych w zakresie naprawy leja kotła, które będą skutkowały postojem Bloku do 29 sierpnia 2022 r.

W związku z powyższym Emitent szacuje, że na skutek postoju Bloku od 6 sierpnia do 29 sierpnia 2022 r. marża pierwszego stopnia generowana przez Blok będzie niższa o ok. 130 mln zł.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Patryk Demski - Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju
Krzysztof Surma - Wiceprezes Zarządu ds. Finansów


Zobacz więcej raportów bieżących