Raport bieżący nr 34/2023


Podpisanie porozumienia do listu intencyjnego w sprawie Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A.

25.07.2023

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2021 z dnia 2 sierpnia 2021 r. dotyczącego podpisania listu intencyjnego („List Intencyjny”) w sprawie Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. („ECSW”), TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że 25 lipca 2023 r. zostało podpisane porozumienie („Porozumienie”) do Listu Intencyjnego pomiędzy Emitentem, spółkami zależnymi Emitenta: TAURON Wytwarzanie S.A. („TW”) i TAURON Inwestycje Sp. z o.o. („TI”, obecny właściciel 50 proc. akcji ECSW), Orlen S.A. („Orlen”, następca prawny dotychczasowej strony Listu Intencyjnego tj. Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A.) i PGNiG TERMIKA S.A. (podmiot wchodzący obecnie w skład Grupy Orlen).

Intencją stron Porozumienia jest potwierdzenie zamiaru kontynuowania (po mających miejsce w ostatnim okresie zmianach właścicielskich) planowanych w Liście Intencyjnym rozmów dotyczących potencjalnej transakcji zbycia przez Grupę Emitenta na rzecz Grupy Orlen zaangażowania kapitałowego w ECSW oraz wierzytelności z tytułu pożyczek udzielonych ECSW przez Emitenta („Potencjalna Transakcja”), w tym ewentualnego wypracowania akceptowalnego dla stron sposobu przeprowadzenia Potencjalnej Transakcji oraz jej rozliczenia. Porozumienie wyłącza z rozmów TW, włącza TI oraz dostosowuje zasady współpracy do nowej sytuacji prawnej i faktycznej.

W Porozumieniu wskazano ponadto, że sposób rozliczenia Potencjalnej Transakcji, który strony mają wypracować, może uwzględniać np. ewentualne zbycie 100 proc. akcji spółki PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju należących do PGNiG TERMIKA S.A. na rzecz spółki lub spółek z Grupy Emitenta.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Bogusław Rybacki - Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem
Artur Warzocha - Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych


Zobacz więcej raportów bieżących