Ostrzeżenie

UWAGA, otrzymaliśmy informację, że ktoś podszywając się pod naszą firmę rozsyła fałszywe SMS-y!

więcej

Raport bieżący nr 22/2010
26.07.2010 16:46
Zakończenie okresu stabilizacji
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 21/2010
13.07.2010 15:24
Oświadczenie o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 20/2010
13.07.2010 15:15
Terminy publikacji raportów okresowych TAURON Polska Energia S.A. w roku obrotowym 2010
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 19/2010
09.07.2010 15:06
Zakończenie oferty publicznej akcji TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 18/2010
07.07.2010 17:03
Otrzymanie zawiadomienia z Ministerstwa Skarbu Państwa w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie publicznej
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 17/2010
05.07.2010 16:42
Informacja o nabyciu akcji TAURON Polska Energia S.A. przez członka Rady Nadzorczej oraz przez osobę blisko związaną
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 16/2010
02.07.2010 16:39
Otrzymanie zawiadomienia z KGHM Polska Miedź S.A. w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 15/2010
29.06.2010 12:51
Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii AA spółki TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 14/2010
28.06.2010 16:06
Asymilacja akcji TAURON Polska Energia S.A. przez KDPW S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 13/2010
25.06.2010 15:33
Przydział Akcji Serii AA
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 12/2010
25.06.2010 13:03
Rejestracja akcji TAURON Polska Energia S.A. w KDPW S.A. - Komunikat Działu Operacyjnego KDPW S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 11/2010
24.06.2010 13:54
Wybór biegłego rewidenta
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 10/2010
24.06.2010 13:54
Asymilacja akcji przez KDPW oraz ustalenie dnia wymiany akcji w związku ze zmianą ich wartości nominalnej
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 9/2010/K
22.06.2010 15:03
Korekta raportu bieżącego nr 9/2010 - ustalenie ostatecznej ceny sprzedaży akcji Spółki, ostatecznej liczby akcji Spółki oferowanych w ramach oferty publicznej oraz ostatecznej liczby akcji Spółki oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 9/2010
22.06.2010 09:15
Ustalenie ostatecznej ceny sprzedaży akcji Spółki, ostatecznej liczby akcji Spółki oferowanych w ramach oferty publicznej oraz ostatecznej liczby akcji Spółki oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów
Czytaj więcej
  • 15
  • 20
  • 50
  • Wyników na stronie