Biuletyn Informacji Publicznej

Historia TAURON

Spółka TAURON Polska Energia S.A. powstała 6 grudnia 2006 roku.

TAURON Polska Energia S.A. jest spółką dominującą w Grupie TAURON.
Do głównych podmiotów zależnych podlegających konsolidacji należą:

  • TAURON Wydobycie S.A. zajmujący się wydobyciem węgla kamiennego,

  • TAURON Wytwarzanie S.A. zajmujący się wytwarzaniem energii ze źródeł konwencjonalnych i ze spalania biomasy,

  • TAURON Ekoenergia sp. z o.o. zajmujący się wytwarzaniem energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych,

  • TAURON Dystrybucja S.A. zajmujący się świadczeniem usług dystrybucji energii elektrycznej,

  • TAURON Sprzedaż sp. z o.o. zajmujący się sprzedażą energii elektrycznej,

  • TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. zajmujący się obsługą klienta,

  • TAURON Ciepło S.A. zajmujący się świadczeniem usług sprzedaży i dystrybucji ciepła.

Grupa TAURON jest dziś jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce, dysponującym kapitałem w wysokości około 18 miliardów zł.
Holding zatrudnia ponad 26 tysięcy osób.

Informacje o dokumencie
Utworzono: 2017-08-23
Ostatnia modyfikacja: 11.09.2019
Ogólny rejestr zmian