Historia TAURON

Spółka TAURON Polska Energia S.A. powstała 6 grudnia 2006 roku.

TAURON Polska Energia S.A. jest spółką dominującą w Grupie TAURON.
Do głównych podmiotów zależnych podlegających konsolidacji należą:

  • TAURON Dystrybucja S.A. zajmujący się świadczeniem usług dystrybucji energii elektrycznej,

  • TAURON Ekoenergia sp. z o.o. zajmujący się wytwarzaniem energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych,

  • TAURON Wytwarzanie S.A. zajmujący się wytwarzaniem energii ze źródeł konwencjonalnych i ze współspalania biomasy,

  • TAURON Sprzedaż sp. z o.o. zajmujący się sprzedażą energii elektrycznej do klientów detalicznych,

  • TAURON Ciepło sp. z o.o. zajmujący się wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii cieplnej,

  • TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. zajmujący się obsługą Klienta,

  • TAURON Wydobycie S.A. zajmujący się wydobyciem węgla kamiennego.

Grupa TAURON jest dziś jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce, dysponującym kapitałem w wysokości około 15 miliardów zł. Holding zatrudnia ponad 26 tysięcy osób.

Informacje o dokumencie
Utworzono: 2017-08-23
Ostatnia modyfikacja: 13.11.2020
Ogólny rejestr zmian