Poniższa tabela przedstawia średnie zużycie energii elektrycznej dla danej grupy przyłączeniowej w 2023 roku.

Grupa przyłączeniowa Odpowiadająca grupa taryfowa Średnie zużycie energii elektrycznej [MWh]
Roczne Miesięczne Dobowe
II A 8 470,59 705,88 23,53
III B 770,83 64,24 2,14
IV C 2 67,69 5,64 0,19
V C 1, G 4,47 0,37 0,01

 
 
 
 
 
 
 
 

Informację opracowano na podstawie materiałów własnych TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o.