Poniższa tabela przedstawia średnie zużycie energii elektrycznej dla danej grupy przyłączeniowej w 2021 roku.

Grupa przyłączeniowa Odpowiadająca grupa taryfowa Średnie zużycie energii elektrycznej [MWh]
Roczne Miesięczne Dobowe
II A 96 640,51 8 053,38 264,77
III B 1 225,65 102,14 3,36
IV C 2 88,06 7,34 0,24
V C 1, G 2,30 0,19 0,01

 
 
 
 
 
 
 
 

Informację opracowano na podstawie materiałów własnych TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o.