Poniższa tabela przedstawia średnie zużycie energii elektrycznej dla danej grupy przyłączeniowej w 2021 roku.

Grupa przyłączeniowa Odpowiadająca grupa taryfowa Średnie zużycie energii elektrycznej [MWh]
Roczne Miesięczne Dobowe
II A 58 247,57 4 853,96 159,58
III B 1 405,11 117,09 3,85
IV C 2 146,16 12,18 0,40
V C 1, G 2,41 0,20 0,01

Poniższa tabela przedstawia średnie zużycie gazu dla danej grupy taryfowej w 2021 roku.

Grupa taryfowa Średnie zużycie gazu [MWh]
Roczne Miesięczne Dobowe
E 115 395,57 9 616,30 316,15
WA 8,56 0,71 0,02
WB 3 163,76 263,65 8,67

Informację opracowano na podstawie materiałów własnych TAURON Sprzedaż sp. z o.o.