Wydłużenie terminu przyjmowania zgłoszeń w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowiska Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów, Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju, Wiceprezesa Zarządu ds. Handlu TAURON Polska Energia S.A. do dnia 30 lipca 2021 r. do godz. 14:00

Ogłoszenie o wydłużeniu terminu składania zgłoszeń w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowiska Prezesa i Wiceprezesów Zarządu TAURON Polska Energia S.A.

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów, Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju, Wiceprezesa Zarządu ds. Handlu TAURON Polska Energia S.A.

Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów, Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju, Wiceprezesa Zarządu ds. Handlu TAURON Polska Energia S.A.