RADA NADZORCZA TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na następujące stanowiska w Zarządzie TAURON Polska Energia S.A. VII wspólnej kadencji:

Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów, Wiceprezesa Zarządu ds. Handlu, Wiceprezesa Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem i Rozwoju.