Ostrzeżenie

17 grudnia 2019 Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził Taryfę TAURON Sprzedaż. Nowa Taryfa z nowymi cenami obowiązuje od 1 stycznia 2020. Pozostałe elementy cenników są bez zmian. 19 grudnia 2019 Zarząd Tauron Sprzedaż GZE sp. z o.o. zatwierdził Taryfę dla energii elektrycznej dla odbiorców grup taryfowych G11, G12, G12w, G13. Nowa taryfa z nowymi cenami będzie obowiązywała od 1 lutego 2020. Pozostałe elementy cenników są bez zmian.

Dowiedz się więcej

Formularz Zgłoszenia Nadużycia

W Grupie TAURON przywiązujemy szczególną wagę do odpowiedzialnego biznesu rozumianego jako prowadzenie działalności zgodnie z prawem, regulacjami wewnętrznymi i wewnątrzkorporacyjnymi Grupy TAURON oraz normami etyczno – moralnymi określonymi w Kodeksie Odpowiedzialnego Biznesu Grupy TAURON.

Rozumiemy jednak, że ryzyko wystąpienia nieprawidłowości jest nieuniknione. Dlatego też wykrywanie i reagowanie na wszelkie nieprawidłowości lub nadużycia jest dla nas priorytetem.

W celu zapewnienia sprawnego oraz bezpiecznego zgłaszania wszelkich nieprawidłowości przez pracowników, współpracowników, kontrahentów, partnerów biznesowych oraz interesariuszy w Grupie TAURON stworzony został Formularz Zgłoszenia Nadużycia, który umożliwia przekazanie informacji w sposób poufny i zapewniający całkowitą anonimowość.

Przejdź do formularza

Do czego służy Formularz Zgłoszenia Nadużycia?
Formularz Zgłoszenia Nadużycia pozwala na przekazanie informacji o nieprawidłowych i niepożądanych zachowaniach, skutkujących naruszeniem przepisów obowiązującego prawa, regulacji wewnętrznych i norm etycznych.
Formularz zgłoszenia nadużycia nie służy do składania reklamacji.

Jaki jest cel informowania o nadużyciach?
Przekazane informacje o nieprawidłowych zachowaniach pozwalają na zidentyfikowanie nieprawidłowych zdarzeń oraz podjęcie niezbędnych działań naprawczych w celu wykluczenia możliwości zaistnienia podobnych zdarzeń w przyszłości.

Czy istnieje możliwość dokonania zgłoszenia anonimowo?
TAK! Formularz Zgłoszenia Nadużycia dopuszcza możliwość przekazania informacji anonimowo, tj. bez podania danych osobowych zgłaszającego. Chcąc pozostać anonimowy, nie podawaj w zgłoszeniu informacji pozwalających na identyfikację Twojej osoby.


Informacje o zgłaszającym, jak np. IP, pliki cookie, lokalizacja nie są zbierane, przetwarzane lub wykorzystywane.

W przypadku ujawnienia swojej tożsamości gwarantujemy, że informacje objęte zgłoszeniem, będą chronione zarówno na etapie wyjaśniania sprawy, podczas prowadzenia ewentualnych działań zapobiegawczych, jak również w przyszłości.

Aby zgłosić nieprawidłowe zachowanie skorzystaj z poniższego Formularza Zgłoszenia Nadużycia.