Specjalista ds. Pozyskiwania Danych Pomiarowych

Podstawowe informacje

Poziom stanowiska:

Stanowisko specjalistyczne

Kategoria:

Inżynieria/Technologia

Miejsce pracy:

Gliwice

Oferta ważna do:

2018-03-31

Spółka:

TAURON Dystrybucja S.A.

Umowa:

Docelowo umowa o pracę na czas nieokreślony

Nr referencyjny:

TD/2018/02/30


Wymagania:

 • Wykształcenie średnie (kierunek techniczny)
  Min. 1 rok doświadczenia w obszarze pomiarów
  Znajomość: zasad rozliczeń klientów za pobraną i oddaną energię elektryczną, wykorzystywania danych pomiarowych w procesach realizowanych w TAURON Dystrybucja S.A., wpływu danych pomiarowych na rozliczenia finansowe, procesów obsługi klienta
 • w tym mikrogeneracji i prosumentów
  Znajomość budowy układów pomiarowo
 • rozliczeniowych oraz rozwiązań technicznych stosowanych na terenie TD S.A
  Umiejętność biegłej obsługi komputera
  Budowanie partnerstwa, proponowanie ulepszeń, dążenie do osiągania wyników, podejmowanie decyzji, stałe doskonalenie się

Mile widziane:

 • Wykształcenie wyższe (kierunek techniczny lub informatyczny)
  Prawo jazdy kat. B
  2 lata doświadczenia w obszarze pomiarów
  Znajomość systemów akwizycji danych pomiarowych wykorzystywanych na terenie TD S.A., systemu billingowego AUMS, systemu akwizycji danych odczytowych ADO, systemu obsługi technicznej GAP C
  Znajomość baz danych i ich aplikacji
  Umiejętność parametryzacji liczników energii elektrycznej oraz modułów komunikacyjnych

Zakres obowiązków:

 • Pozyskiwanie danych pomiarowych w systemach zdalnej akwizycji danych pomiarowych w Oddziale.
  Sprawdzanie transmisji danych pomiarowych z układów pomiarowych w Oddziale.
  Weryfikowanie ilościowe i jakościowe oraz analiza danych pomiarowych przekazywanych do rozliczeń, kontroli oraz bilansowania.
  Przekazywanie danych pomiarowych klientów z umowami kompleksowymi oraz dystrybucyjnymi poprzez systemy akwizycji danych odczytowych w celu wystawienia faktur VAT.
  Sporządzanie okresowych sprawozdań i bilansów energii elektrycznej w sieci dystrybucyjnej w Oddziale.
  Naliczanie i przekazywanie korekt danych pomiarowych z uszkodzonych układów pomiarowych odczytywanych zdalnie.
  Przygotowywanie i analiza danych wsadowych oraz udział w obsłudze reklamacji dotyczących odczytów.
  Prowadzanie analiz danych technicznych i odczytowych oraz ich monitorowanie w systemach informatycznych pod kątem wykrywania nieprawidłowości w rozliczeniach z klientem.
  Zlecanie czynności kontrolnych i usunięcia usterek w układach pomiarowych w tym transmisji danych pomiarowych oraz monitorowanie ich realizacji w terminach umownych.
  Udział w pracach związanych z utrzymywaniem i modyfikacjami systemów zdalnej akwizycji danych pomiarowych w Oddziale.
  Konfigurowanie układów pomiarowych energii elektrycznej w systemach zdalnej akwizycji danych pomiarowych w Oddziale.
  Opracowywanie sprawozdań i raportów na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne Spółki.