Magdalena Szymczuk

Wiceprezes Zarządu TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.

Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych
z zakresu Rachunkowości i Kontroli Finansowej na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny). Ukończyła roczne studia w Bonn (Niemcy).

Biegle włada językiem niemieckim.

Posiada zróżnicowane doświadczenie zawodowe, w tym od ponad 10 lat na stanowisku kierowniczym
w obszarze HR, przetargów oraz administracji w polsko-niemieckiej spółce.

W 2006 roku nabyła uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek skarbu państwa. Posiada doświadczenie w zakresie nadzoru właścicielskiego w spółkach skarbu państwa oraz spółkach komunalnych.