Karol Janosz

Wiceprezes Zarządu TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.

Magdalena Szymczuk

Wiceprezes Zarządu TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.

Andrzej Grochowalski

Wiceprezes Zarządu TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.
Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. wchodzą:

Kamil Kamiński - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Marta Dzikowska - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Tomasz Stępniowski - Sekretarz Rady Nadzorczej
Marek Wadowski - Członek Rady Nadzorczej
Kinga Migdał - Członek Rady Nadzorczej