Karol Janosz

Prezes Zarządu TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.

Magdalena Szymczuk

Wiceprezes Zarządu TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.

Leszek Chwalik

Wiceprezes Zarządu TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.

Anna Mańk

Wiceprezes Zarządu TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.

Paweł Węgrzyn

Wiceprezes Zarządu TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.
Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. wchodzą:

Agnieszka Małocha – Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
Marta Dzikowska – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
Oliwia Tokarczyk – Członek Rady Nadzorczej,
Janusz Frączkiewicz – Członek Rady Nadzorczej.