Karol Janosz

Prezes Zarządu TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.
Magdalena Olszewska-Klewek

Magdalena Olszewska-Klewek

Wiceprezes Zarządu TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.

Beata Mycer

Wiceprezes Zarządu TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.
Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. wchodzą:

Grzegorz Lot - Przewodniczący Rady Nadzorczej TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.
Oliwia Tokarczyk – Sekretarz Rady Nadzorczej TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.
Janusz Frączkiewicz – Członek Rady Nadzorczej TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.