Dariusz Bukowiec

Wiceprezes Zarządu

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu analizy rynków finansowych i doradztwa inwestycyjnego oraz zarządzania przedsiębiorstwem prowadzone przez Krakowską Szkołę Biznesu przy Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a także studia Master of Business Administration na Uniwersytecie Śląskim, walidowane przez IAE Aix-en-Provence Graduate School of Management.

Od ponad 20 lat związany z sektorem elektroenergetycznym na stanowiskach managerskich związanych z obrotem energią elektryczną i gazem. Makler giełd towarowych.

Pełnił nadzór nad realizacją procesów związanych z planowaniem i optymalizacją portfela zakupowego, prognozowaniem zapotrzebowania na energię elektryczną i gaz, wyceną kosztów energii i gazu na potrzeby ofert sprzedaży oraz rozliczaniem zakupu energii elektrycznej, gazu i praw majątkowych.

Brał bezpośredni udział w projektach restrukturyzacyjnych realizowanych w sektorze elektroenergetyki w Polsce w latach 2002-2015, w szczególności dotyczących rozdzielenia obrotu energią od działalności dystrybucyjnej oraz konsolidacji spółek obrotu energią w strukturach Grupy TAURON.

W TAURON Sprzedaż od początku istnienia spółki, gdzie zajmował stanowiska Kierownika Biura i Dyrektora Departamentu. W 2024 roku objął funkcję wiceprezesa zarządu w TAURON Sprzedaż i TAURON Sprzedaż GZE.