TAURON napędza transformację Polski

Jako pierwsza firma energetyczna w kraju już w 2019 roku rozpoczęliśmy Zielony Zwrot – proces zmiany naszego miksu wytwórczego w stronę OZE.
Teraz robimy kolejny krok Energię chcemy produkować przede wszystkim w farmach wiatrowych na lądzie i morzu, elektrowniach fotowoltaicznych oraz elektrowniach wodnych i gazowych. Inwestujemy też w nowoczesną i niezawodną sieć dystrybucyjną bez której transformacja się nie powiedzie oraz sektor ciepła sieciowego, bez którego nie wygramy z niską emisją.

Pracujemy nad rozwojem projektów wodorowych, jesteśmy też gotowi do realizacji budowy nowoczesnych źródeł jądrowych. Budujemy sieć ładowarek samochodów elektrycznych, by polska elektromobilność stała się rzeczywistością.

Do 2050 r. chcemy osiągnąć neutralność klimatyczną. Jak chcemy osiągnąć cel?

EBITDA 4,5 mld zł w 2025 r. i ponad 6,5 mld zł w 2030 r. Wzrost mocy OZE do 1,6 GW w 2025 r. i do 3,7 GW w 2030 r. Obniżenie emisyjności do poziomu 200 kg CO2/MWh w 2025 r. i poniżej 160 kg CO2/MWh w 2030 r. Nowe przyłączenia do sieci ciepłowniczej – 450 MWt do 2030 r. Utrzymanie wysokich standardów obsługi klienta - Wskaźnik FTR> 90% w 2030 r.

Zmiana miksu energetycznego grupy tauron 0,6 GW w 2021 roku, 1,6 GW w 2025 roku, 3,7 GW w 2030 roku, neutralność klimatyczna w 2050 roku

Lider niezawodności dystrybucji energii elektrycznej

W perspektywie 2030 r. TAURON utrzyma pozycję największego dystrybutora energii elektrycznej w Polsce pod względem wolumenu i liczby klientów.

Udział inteligentnych liczników, 15% w 2021 roku, 35% w 2025 roku, 80% w 2028 roku, 100% w 2030 roku

W 2030 roku chcemy być jednym z największych producentów zielonej energii w Polsce, dlatego od 3 lat aktywnie inwestujemy w zmianę naszego miksu wytwórczego realizując Zielony Zwrot TAURONA.

Już w 2025 roku chcemy zwiększyć nasze moce w OZE o 300% - do 1,6 GW. 0,7 GW planujemy zainstalować w turbinach wiatrowych na lądzie, kolejne 0,7 GW w fotowoltaice przemysłowej.

Do 2030 roku planujemy wzrost mocy OZE o 520%, czyli do 3,7 GW. Około 1,0 GW zainstalować chcemy w morskiej energetyce wiatrowej, 1,1 GW w turbinach na lądzie i 1,4 GW w fotowoltaice przemysłowej.

W 2050 roku TAURON stanie się neutralny dla klimatu.

Cele

Już dziś TAURON odchodzi od wydobycia węgla i produkcji energii elektrycznej z tego surowca. Z każdym rokiem, aż do 2050 roku będziemy zwiększać udział zeroemisyjnych mocy wytwórczych w naszym miksie, zapewniając Polakom czystą i przystępną cenowo energię elektryczną oraz ciepło sieciowe.

Plan działania

Obszar klient

Dynamicznie rozwijamy ofertę ekologicznych produktów i usług. Do 2030 roku chcemy w pełni zdigitalizować naszą obsługę klienta. Dywersyfikujemy portfel usług B2C, doskonaląc zintegrowane kanały sprzedaży oraz upraszczając procedury. Rozwijamy gałęzie multi-utility, m.in. usługi energetyczne, szybki Internet, oświetlenie, smart city czy elektromobilność.

Innowacje wspierające Zielony Zwrot

Zmiana napędzana jest innowacjami. Pracujemy nad technologiami, które pozwolą nam osiągnąć znaczącą pozycję w gospodarce wodorowej. Doskonalimy też rozwiązania, wspierające zarządzanie infrastrukturą OZE.

Sieć dystrybucyjna, 24 miliardów złotych na modernizację i rozbudowę sieci i 100 procentowe inteligentne opomiarowanie do 2030 roku

Sieć dystrybucyjna

Jako największy dystrybutor energii elektrycznej w Polsce każdego roku inwestujemy ponad 2 mld zł w modernizację i rozbudowę sieci. Do 2030 roku chcemy, by wszyscy nasi klienci dysponowali inteligentnymi licznikami. Inwestycje w infrastrukturę sieciową stanowią niezbędny element zielonej transformacji energetyki, umożliwiając przyłączania nowych odbiorców oraz kolejnych źródeł OZE. Chcemy wykorzystać usługi elastyczności sieci, takie jak np. magazyny energii do likwidacji ograniczeń sieciowych. Wspieramy rozwój lokalnych rynków społeczności energetycznych – klastrów energii i mikrosieci. Inwestycje umożliwią poprawę niezawodności sieci i jakości dostaw energii.

Nowoczesny sektor ciepłowniczy

Do początku lat 30. roku chcemy zrealizować 450 MWt nowych przyłączeń. To równowartość przyłączenia do sieci 100 tys. mieszkań. Zielony Zwrot TAURONA to nie tylko wielkie energetyczne przedsięwzięcie, ale realna zmiana dla mieszkańców południowej Polski. Bo ciepło sieciowe to nie tylko wygoda, ale też walka ze smogiem. W 2030 roku blisko 80% elektrociepłowni TAURONA będzie zasilanych gazem, a ciepło potrzebne do ogrzania mieszkań czy wody będzie produkowane, m.in. w procesie wysokosprawnej kogeneracji, czyli równoczesnej produkcji energii elektrycznej i ciepła.

Nowe przyłączenia do sieci ciepłowniczej, 450 MWt do 2030 roku do 100 tysięcy przyłączonych mieszkań
Ebitda, 4,5 miliardów złotych w 2025 roku, 6,5 miliardów złotych w 2030 roku

Finansowanie

Cele te uda się osiągnąć poprzez nowoczesne finansowanie inwestycji i działalności, w tym wykorzystanie partnerstw strategicznych i kapitałowych do rozwoju OZE oraz maksymalne wykorzystanie funduszy dedykowanych na transformację. W 2025 r. zakładamy uzyskanie EBITDA na poziomie 4,5 mld zł i osiągnięcie ponad 6,5 mld zł w 2030 roku przy równoczesnym utrzymaniu bezpiecznego poziomu zadłużenia. To właśnie utrzymanie stabilności finansowej zapewni fundament dla budowy nowoczesnego miksu wytwórczego opartego o Odnawialne Źródła Energii.

Wytwarzanie energii ze źródeł nisko- i zeroemisyjnych

Przyszłość TAURONA należy do odnawialnych źródeł energii. Dynamicznie inwestujemy w zero- i niskoemisyjne aktywa wytwórcze – offshore, energetykę wiatrową na lądzie i fotowoltaikę. Nasz miks dywersyfikować będziemy wysokosprawnymi kogeneracyjnymi jednostkami gazowymi, które zapewnią stabilną produkcję energii elektrycznej i ciepła, niezależnie od zmiennych warunków atmosferycznych. Konsekwentnie ograniczamy emisję gazów cieplarnianych, w tym dwutlenku węgla. W 2050 roku będziemy w pełni neutralni dla klimatu. Jesteśmy gotowi na rozpoczęcie projektów budowy nowoczesnych jednostek jądrowych.