Raport bieżący nr 40/2012
22.11.2012 14:16
Osiągnięcie obrotów przekraczających 10% kapitałów własnych w ramach znaczącej umowy
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 39/2012
20.11.2012 14:11
Wyrok Sądu w sprawie nadpłaty podatku akcyzowego
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 38/2012
12.11.2012 14:37
Podpisanie aneksu do umowy ramowej w sprawie wspólnego poszukiwania i wydobycia węglowodorów z łupków
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 37/2012
07.11.2012 14:55
Przekroczenie progu 10% kapitałów własnych w zakresie obrotów handlowych pomiędzy spółkami Grupy TAURON a spółkami Grupy PSE Operator S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 36/2012
05.09.2012 16:15
Podpisanie listu intencyjnego w zakresie nabycia udziałów w spółce celowej do budowy i eksploatacji elektrowni jądrowej
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 35/2012
05.09.2012 12:30
Zawiązanie spółki celowej Elektrownia Blachownia Nowa sp. z o.o.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 34/2012
04.07.2012 08:15
Zawarcie umowy ramowej w sprawie poszukiwania i wydobycia węglowodorów z łupków
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 33/2012
30.06.2012 10:35
Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 32/2012
29.06.2012 13:10
Podpisanie umowy zwiększającej wartość programu emisji obligacji
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 31/2012
14.06.2012 13:05
Rejestracja połączenia TAURON Polska Energia S.A. ze spółką zależną - Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 30/2012
06.06.2012 15:25
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TAURON Polska Energia S.A. w dniu 6 czerwca 2012 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 28/2012
06.06.2012 15:25
Zawarcie umowy pomiędzy TAURON Polska Energia S.A. a TAURON Wytwarzanie S.A. w ramach centralizacji handlu paliwami w Grupie TAURON
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 27/2012
29.05.2012 13:35
Stanowisko Zarządu w sprawie połączenia TAURON Polska Energia S.A. z Górnośląskim Zakładem Elektroenergetycznym S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 26/2012
15.05.2012 13:15
Drugie zawiadomienie o planowanym połączeniu TAURON Polska Energia S.A. ze spółką zależną Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 25/2012
08.05.2012 17:10
Zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu TAURON Polska Energia S.A. dotyczącego połączenia Spółki z Górnośląskim Zakładem Elektroenergetycznym S.A.
Czytaj więcej
  • 15
  • 20
  • 50
  • Wyników na stronie

Zapisz się na newsletter

Zaznacz jakie wiadomości chcesz otrzymywać
Popraw adres e-mail
Usługa „Newsletter Raporty bieżące” umożliwia wszystkim zainteresowanym osobom automatyczne otrzymywanie powiadomień o nowych raportach bieżących. Korzystanie z usługi „Newsletter Raporty bieżące” jest dobrowolne i bezterminowe.
Zaznacz pole zgody
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. ks. Piotra Ściegiennego 3, w celu korzystania z prowadzonej przez TAURON Polska Energia S.A. usługi „Newsletter Raporty bieżące”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy usługi „Newsletter Raporty bieżące”.
Zaznacz pole zgody

Dziękujemy za zapisanie się na nasz newsletter

Na Twój adres mailowy została wysłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym.
Kliknij w niego, aby potwierdzić subskrypcję.

Pozdrawiamy,
Zespół TAURON
Raporty bieżące. Zapisz się na newsletter