Raport bieżący nr 56/2010
19.11.2010 15:54
Zawiadomienie o nabyciu akcji TAURON Polska Energia S.A. przez podmiot blisko związany z członkiem Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 55/2010
17.11.2010 17:00
Zawiadomienie o transakcjach na akcjach TAURON Polska Energia S.A. dokonanych przez członka Rady Nadzorczej oraz osobę blisko związaną
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 54/2010
16.11.2010 12:18
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TAURON Polska Energia S.A. w dniu 10 listopada 2010 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 53/2010
10.11.2010 17:35
Zmiany w Statucie Spółki TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 52/2010
10.11.2010 16:12
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 51/2010
05.11.2010 16:42
Otrzymanie zawiadomienia z Ministerstwa Skarbu Państwa w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie publicznej
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 50/2010
02.11.2010 17:06
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmian w Statucie TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 49/2010
29.10.2010 16:48
Zawiadomienie o nabyciu akcji TAURON Polska Energia S.A. przez podmiot blisko związany z członkiem Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 48/2010
29.10.2010 15:48
Wybór biegłego rewidenta
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 47/2010
26.10.2010 17:36
Informacja o umowach objęcia przez Skarb Państwa akcji TAURON Polska Energia oraz przeniesienia akcji czterech spółek zależnych na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego TAURON Polska Energia
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 46/2010
21.10.2010 15:54
Zawiadomienie o transakcjach na akcjach TAURON Polska Energia S.A. dokonanych przez członka Rady Nadzorczej oraz osobę blisko związaną
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 45/2010
21.10.2010 15:48
Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. oraz nowy projekt uchwały
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 44/2010
21.10.2010 15:12
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2010 roku
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 43/2010
18.10.2010 10:24
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. oraz proponowane zmiany w Statucie
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 42/2010
18.10.2010 10:24
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 41/2010
14.10.2010 16:30
Zamiar dokonania zmian w Statucie TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 40/2010
14.10.2010 16:30
Zawiadomienie o nabyciu akcji TAURON Polska Energia S.A. przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 39/2010
11.10.2010 11:58
Zawiadomienie o nabyciu akcji TAURON Polska Energia S.A. przez członka Zarządu
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 38/2010
04.10.2010 16:19
Uzupełnienie informacji dotyczących Członka Zarządu TAURON Polska Energia S.A. powołanego w dniu 28.09.2010 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 37/2010
28.09.2010 14:39
Powołanie osoby zarządzającej w TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 36/2010
28.09.2010 12:48
Zawiadomienie o nabyciu akcji TAURON Polska Energia S.A. przez członka Rady Nadzorczej
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 35/2010
22.09.2010 13:27
Zawiadomienie o nabyciu akcji TAURON Polska Energia S.A. przez członka Zarządu
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 34/2010
20.09.2010 14:18
Uzupełnienie informacji dotyczących Członków Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. powołanych w dniu 14.09.2010 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 33/2010
15.09.2010 12:27
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TAURON Polska Energia S.A. w dniu 14 września 2010 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 32/2010
14.09.2010 17:33
Zmiany w Statucie Spółki TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 31/2010
14.09.2010 17:33
Powołanie członków Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 30/2010
14.09.2010 17:30
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 29/2010
14.09.2010 08:33
Odwołanie dwóch Członków Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 28/2010
27.08.2010 17:15
Złożenie rezygnacji przez Wiceprezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 27/2010
25.08.2010 15:03
Wprowadzenie zmian do porządku obrad oraz nowe projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 26/2010
19.08.2010 15:48
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. oraz proponowane zmiany w Statucie
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 25/2010
19.08.2010 15:48
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 24/2010
09.08.2010 16:48
Otrzymanie zawiadomienia z Ministerstwa Skarbu Państwa w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie publicznej
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 23/2010
30.07.2010 10:33
Informacja o transakcjach stabilizacyjnych na akcjach Spółki
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 22/2010
26.07.2010 16:46
Zakończenie okresu stabilizacji
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 21/2010
13.07.2010 15:24
Oświadczenie o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 20/2010
13.07.2010 15:15
Terminy publikacji raportów okresowych TAURON Polska Energia S.A. w roku obrotowym 2010
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 19/2010
09.07.2010 15:06
Zakończenie oferty publicznej akcji TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 18/2010
07.07.2010 17:03
Otrzymanie zawiadomienia z Ministerstwa Skarbu Państwa w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie publicznej
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 17/2010
05.07.2010 16:42
Informacja o nabyciu akcji TAURON Polska Energia S.A. przez członka Rady Nadzorczej oraz przez osobę blisko związaną
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 16/2010
02.07.2010 16:39
Otrzymanie zawiadomienia z KGHM Polska Miedź S.A. w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 15/2010
29.06.2010 12:51
Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii AA spółki TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 14/2010
28.06.2010 16:06
Asymilacja akcji TAURON Polska Energia S.A. przez KDPW S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 13/2010
25.06.2010 15:33
Przydział Akcji Serii AA
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 12/2010
25.06.2010 13:03
Rejestracja akcji TAURON Polska Energia S.A. w KDPW S.A. - Komunikat Działu Operacyjnego KDPW S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 11/2010
24.06.2010 13:54
Wybór biegłego rewidenta
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 10/2010
24.06.2010 13:54
Asymilacja akcji przez KDPW oraz ustalenie dnia wymiany akcji w związku ze zmianą ich wartości nominalnej
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 9/2010/K
22.06.2010 15:03
Korekta raportu bieżącego nr 9/2010 - ustalenie ostatecznej ceny sprzedaży akcji Spółki, ostatecznej liczby akcji Spółki oferowanych w ramach oferty publicznej oraz ostatecznej liczby akcji Spółki oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 9/2010
22.06.2010 09:15
Ustalenie ostatecznej ceny sprzedaży akcji Spółki, ostatecznej liczby akcji Spółki oferowanych w ramach oferty publicznej oraz ostatecznej liczby akcji Spółki oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 8/2010
18.06.2010 10:33
Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki
Czytaj więcej
  • 15
  • 20
  • 50
  • Wyników na stronie