Jeżeli jesteś operatorem telekomunikacyjnym i chciałbyś zapoznać się z planowanym Przebiegiem naszej sieci konieczne jest podpisanie umowy o zachowaniu poufności o którą można zawnioskować mailowo na adres oferta.telekomunikacja@tauron.pl.

Po podpisaniu takiej umowy uzyskasz dostęp do planowanych przebiegów naszej sieci w postaci map poprzez kliknięcie poniższego przycisku

Planowany zasięg sieci