Raporty roczne

Grupa TAURON jest jednym z czołowych holdingów energetycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, który działa we wszystkich podstawowych obszarach rynku energetycznego.

Raport roczny 2016

Od czerwca 2010 roku TAURON Polska Energia S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Raport roczny składa się z następujących części:

  • Kluczowe informacje o Spółce

  • Działalność i strategia

  • TAURON na GPW

  • Ład korporacyjny

  • Sprawozdanie finansowe

Raport zawiera również nagrania, dane interaktywne, materiały do pobrania oraz odnośnik do raportu CSR za rok 2016.