Poniższa tabela przedstawia średnie zużycie energii elektrycznej dla danej grupy przyłączeniowej w 2022 roku.

Grupa przyłączeniowa Odpowiadająca grupa taryfowa Średnie zużycie energii elektrycznej [MWh]
Roczne Miesięczne Dobowe
II A 593,24 49,44 1,63
III B 1 182,24 98,52 3,24
IV C 2 86,33 7,19 0,24
V C 1, G 2,16 0,18 0,01

 
 
 
 
 
 
 
 

Informację opracowano na podstawie materiałów własnych TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o.