Mariusz Purat

Prezes Zarządu

Magdalena Kulczyna

Wiceprezes Zarządu

Dariusz Bukowiec

Wiceprezes Zarządu