Jesteśmy świadkami rozwoju wolnego rynku w obszarze energii elektrycznej. To niestety często wiąże się z bezwzględną walką o klienta. Nieuczciwi sprzedawcy najczęściej wykorzystują nieświadomość i łatwowierność konsumentów, zwłaszcza osób starszych. Odpowiedzią na ten problem są warsztaty Energia dla seniora.

Nasze doświadczenie pokazuje, że wiele problemów klientów ma swoje źródło w niezrozumieniu kwestii związanych z zakupem lub dystrybucją  prądu. Rynek energii to trudny temat, dlatego naszym podstawowym celem jest przełożenie skomplikowanego języka energetyki na język, jakim posługujemy się na co dzień. Klient, który zrozumie jak odbywa się proces zmiany sprzedawcy prądu będzie wiedział jakie pytania zadać ewentualnemu nowemu sprzedawcy. To pozwoli mu podjąć świadomą decyzję.

Jak działamy?

Warsztaty prowadzimy zarówno w małych miejscowościach, jak i dużych miastach na obszarze działalności Grupy TAURON. Przy organizacji spotkań współpracujemy z Rzecznikami Konsumentów oraz organizacjami działającymi na rzecz seniorów, między innymi Klubami Seniora, Związkami Emerytów i Rencistów, Uniwersytetami III Wieku. Dzięki partnerom z III sektora mamy szansę dotrzeć do dużej grupy odbiorców w społeczności lokalnej.

Galeria zdjęć