Mama pracuje!

„Mama pracuje” to program skierowany do obecnych oraz przyszłych mam zatrudnionych w naszej firmie. W ramach projektu, mogą one m.in. pracować w domu lub skorzystać z indywidualnego rozkładu godzin pracy.

Adresatkami programu są kobiety zatrudnione w TAURONIE, których dzieci nie ukończyły szóstego roku życia oraz kobiety w ciąży. Osoby przystępujące do programu mają możliwość podjęcia obowiązków służbowych poza miejscem zatrudnienia w ramach telepracy, czy też skorzystania z indywidualnego rozkładu czasu pracy w zależności od charakteru zadań realizowanych na danym stanowisku. Te przebywające jeszcze na urlopie rodzicielskim bądź wychowawczym otrzymują newsletter zawierający informacje z życia firmy, pozwalający im zachować kontakt z miejscem pracy.

W ramach programu przewidzieliśmy również udogodnienia dla przyszłych mam. Kobiety w ciąży mogą skorzystać z indywidualnego rozkładu czasu pracy czy telepracy, a dodatkowo na okres ciąży obniżyć czas pracy o dwie godziny dziennie, przy jednoczesnym zachowaniu wysokości wynagrodzenia.

Celem programu „Mama pracuje” jest zwiększenie komfortu pracy przyszłych i obecnych mam. Program ma zwiększyć liczbę kobiet wracających do pracy po urodzeniu dziecka, pozwalając na bardziej elastyczne dostosowanie czasu pracy do ich potrzeb. Ma także sprawić, aby panie nie traciły kontaktu z organizacją w trakcie nieobecności spowodowanej urlopem macierzyńskim czy wychowawczym.

Dotychczas z programu skorzystało ponad 80 mam i przyszłych mam. Dołączają do nich kolejne!