Andrzej Józef Kania

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Absolwent Politechniki Rzeszowskiej, którą ukończył w 1991 r. Pan Andrzej Józef Kania jest również absolwentem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie oraz studiów doktoranckich, które odbył w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Sprawował ważne funkcje w instytucjach publicznych. Był Naczelnikiem Wydziału w Urzędzie Regulacji Energetyki oraz Dyrektorem Departamentu Energetyki w Ministerstwie Gospodarki. Sprawował również funkcję Dyrektora Biura Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej.

Pan Andrzej Józef Kania Posiada bogate doświadczenie w zakresie oceny i realizacji inwestycji poparte wymiernymi rezultatami w zarządzaniu projektami inwestycyjnymi o dużej skali i wysokim ryzyku, osiągniętymi w czasie pełnienia wysokich funkcji zarządczych w obszarze oceny i realizacji inwestycji: 1) był Członkiem Zarządu ds. operacyjnych i inwestycji w strategicznej spółce OLPP Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, 2) był Dyrektorem Centrum Realizacji Inwestycji w PKP PLK S.A. w Warszawie, 3) był Członkiem Zarządu ds. technicznych spółki PGNiG-GAZOPROJEKT S.A. we Wrocławiu.

Pełnił również funkcję Członka Rady Nadzorczej w sześciu spółkach działających w sektorze energii i infrastruktury. W okresie od 30 listopada 2017 r. do 15 marca 2020 r. był Członkiem Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A.

Aktualnie pełni funkcję Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Pan Andrzej Józef Kania nie spełnia kryteriów niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.